Wie zijn wij?

Stichting Buurtbemiddeling073 bestaat sinds 1 januari 2017. Vanaf die datum is het een zelfstandige organisatie. Buurtbemiddeling is in ’s-Hertogenbosch gestart in oktober 2002 binnen de welzijnsorganisatie. In die jaren is Buurtbemiddeling073 gegroeid en ontwikkeld naar de organisatie die zij nu is. Een professionele organisatie met ruim 50 vrijwilligers en twee betaalde krachten die de coördinatie op zich nemen.

Missie

Buurtbemiddeling073 gaat voor een samenleving waar de dialoog verbinding herstelt en conflicten hanteerbaar zijn.

Visie

Voor Buurtbemiddeling073 zijn conflicten een normaal onderdeel van het samenleven. We gaan er van uit dat bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van conflicten. Soms lukt het bewoners niet om er samen uit te komen en doen zij een beroep op Buurtbemiddeling073.

Buurtbemiddeling073 begeleidt dit proces met speciaal opgeleide bemiddelaars op neutrale en onafhankelijke wijze én op basis van vrijwilligheid. Uitgangspunt van de bemiddeling is een vreedzame communicatie waarin bewoners in harmonie, waardigheid, veiligheid en respect met elkaar het gesprek aangaan.

Kernwaarden

  • Neutraliteit
  • Respect
  • Verbinden
  • Eigen verantwoordelijkheid

Buurtbemiddeling073 wordt (mede) mogelijk gemaakt door