Wat doet Buurtbemiddeling073?

Wij werken met bemiddelaars die zijn opgeleid om te bemiddelen bij burenconflicten. De bemiddelaars zijn bewoners net als u. Zij komen eerst bij u en daarna bij de andere buur thuis voor een gesprek, zij nemen de tijd om naar u te luisteren. Als blijkt dat ieder van u wil meewerken aan een bemiddelingsgesprek dan organiseren wij dat op een neutrale plek, meestal in een wijkplein of buurthuis. De bemiddelaars zorgen ervoor dat u beiden tijdens het bemiddelingsgesprek uw verhaal kunt doen. De bemiddelaars helpen u en uw buren met het vinden van de gewenste oplossing waar u beiden achter staat.

Als u dat beiden wenst dan worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Na 6 weken bellen de bemiddelaars om te vragen hoe het gaat.

Wat biedt Buurtbemiddeling073?

  • Onze bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig.
  • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
  • Wij nemen zo snel mogelijk contact op om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen.
  • Tijdens een bemiddeling kunt u leren anders te kijken naar de situatie.
  • U beslist samen welke afspraken u maakt.
  • Bemiddeling is kosteloos voor bewoners.
  • Na bemiddeling heeft u vaak beter contact met uw buren.