Functieprofiel bemiddelaar

Algemeen

Buurtbemiddeling is een methode waarbij vrijwilligers als speciaal daarvoor opgeleide bemiddelaars ingezet worden bij conflicten tussen twee of meer partijen. Bemiddelaars luisteren op een open wijze en parkeren eigen normen en waarden. Zij scheppen de voorwaarden zodat buren/bewoners zelf de oplossing vinden voor hun conflict en zorgen voor wederkerigheid in het gesprek. Dit houdt in dat beide partijen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Van bemiddelaars wordt neutraliteit en onpartijdigheid gevraagd. Voor ieder bemiddelingstraject worden twee speciaal daarvoor opgeleide bemiddelaars ingezet die in een open sfeer samenwerken.

Doel van de functie

Het doel van de functie is om contact en communicatie tussen mensen op gang te brengen zodat ze gezamenlijk zélf tot oplossingen komen.

Plaats in de organisatie

Bemiddelaars werken zelfstandig in samenspraak met de co-bemiddelaar binnen de basisregels van buurtbemiddeling. Ze krijgen ondersteuning en voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren van de organisatie Buurtbemiddeling073.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De bemiddelaar is beschikbaar voor minimaal 8 casussen per jaar. De bemiddelaar ontvangt € 15 per casus. Deze vergoeding is bedoeld als een reële vergoeding voor kosten van gebruik van de eigen telefoon, auto en computer.
 • De bemiddelaar zal per jaar minimaal 5 bemiddelaarsbijeenkomsten bijwonen en daarbinnen deelnemen aan intervisie.
 • De bemiddelaar volgt voor aanvang van de bemiddelingswerkzaamheden de basistraining Buurtbemiddeling.
 • De bemiddelaar bemiddelt volgens de principes van de basistraining.
 • Bemiddelingen worden altijd samen met een co-bemiddelaar uitgevoerd.
 • De bemiddelaar krijgt ondersteuning van de coördinatoren via bemiddelaarsbijeenkomsten, intervisie of individueel. De bemiddelaar kan ook zelf vragen om individuele ondersteuning.
 • De bemiddelaar werkt volgens de afspraken van privacy vastgelegd in het Kwaliteitsbeleid van Stichting Buurtbemiddeling073.
 • De bemiddelaar maakt gebruik van het registratiesysteem en volgt daarvoor de werkinstructie en/of handleiding.
 • helpt partijen om samen te zoeken naar hun eigen oplossingen
 • is onpartijdig en neutraal
 • draagt geen oplossingen aan, spreekt partijen aan op de eigen verantwoordelijkheid om samen aan oplossingen te werken
 • stelt zich respectvol op naar de partijen
 • legt geen inhoudelijke informatie vast zonder toestemming van bewoners
 • deelt geen inhoudelijke informatie met andere organisaties zonder toestemming van de bewoners